top of page

Privacy policy

I. Informacje ogólne

1. Administratorem Serwisu www.circulartogether.pl jest AD Consulting - Alessandro Desogus.

2. AD Consulting - Alessandro Desogus, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych.

3. AD Consulting - Alessandro Desogus nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:

 • podmiotom współpracującym z AD Consulting - Alessandro Desogus w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej "Partnerami",

 • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

 

II. Dane w formularzu

1. Przekazanie danych osobowych AD Consulting - Alessandro Desogus przez Użytkowników jest dobrowolne.

2. Zapisanie się do usługi Formularz Kontaktowy lub Newsletter za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:

 • do zapisania się na newsletter wystarczy tylko e-mail.

 • Skorzystanie z Formularza Kontaktowego: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych w przypadku wyboru Newslettera lub Formularza kontaktowego oznacza rezygnację z zapisania się na tę usługę.

4. AD Consulting - Alessandro Desogus przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane partnerom.

5. AD Consulting - Alessandro Desogus zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane dane wyłącznie w celach wykonywania łączących ich z AD Consulting - Alessandro Desogus umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

III. Newsletter

1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy i zawiera aktualne informacje na temat działalności AD Consulting - Alessandro Desogus oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy z AD Consulting - Alessandro Desogus.

2. Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi, potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności i godzi na stosowanie jego treści.

3. Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej AD Consulting - Alessandro Desogus pod adresem www.circulartogether.pl .

4. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.

5. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.

6. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newslettera.

 

IV. Polityka cookies

1. Serwis nie zawiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: AD Consulting - Alessandro Desogus.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6. W ramach powyższych czterech kategorii pliki cookies dzielą się jeszcze na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Ponadto AD Consulting - Alessandro Desogus informuje, że Serwis zawiera odnośniki/linki do innych stron internetowych www. AD Consulting - Alessandro Desogus nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

 

V. Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AD Consulting - Alessandro Desogus.

2. Kontakt pod adresem e-mail: amdesogus@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe.

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano z formularza powyżej.

 • Formularz Kontaktowy

 • Newsletter

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu.

8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

bottom of page