top of page

Tue, 23 Mar

|

wydarzenie online

Cyrkularne miasta - wprowadzenie i spojrzenie na Gdańsk

Miasta mogą odegrać wiodącą rolę w przyspieszaniu transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na modelach cyrkularnych. Jakie możliwości stoją przed Gdańskiem i jak w ich realizację włączyć się mogą wszystkie sektory?

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
Cyrkularne miasta - wprowadzenie i spojrzenie na Gdańsk
Cyrkularne miasta - wprowadzenie i spojrzenie na Gdańsk

Czas i lokalizacja

23 Mar 2021, 14:20 – 16:00

wydarzenie online

O wydarzeniu

*WYDARZENIE Z TŁUMACZENIEM NA ŻYWO (ANG -> PL oraz PL -> ANG)

Rejestracja będzie zamknieta we wtorek 23/03 o godz. 12:00

*Wszystkie osoby które dokonały rejestracji powinny już mieć maila z linkiem dostępu do wydarzenia. 

Jeżeli ktoś z Państwa dokonał rejestracji i nie ma jeszcze maila z linkiem dostępu - prosimy o kontakt na email anna@ambasadaplanety.pl do godz. 12:00 we wtorek. 

///

Zapraszamy na drugie wydarzenie Circular Economy Club Tricity.

Więcej o międzynarodowej sieci Circular Economy Club oraz o naszej lokalnej trójmiejskiej inicjatywie możesz dowiedzieć się TUTAJ

Partnerem wydarzenia jest METABOLIC Institute.

PROBLEM: Zarówno w skali lokalnej jak i globalnej, działania człowieka wywierają coraz większy wpływ na destabilizację światowych ekosystemów. Do negatywnych konsekwencji tej sytuacji należy utrata bioróżnorodności, słaba jakość powietrza, wzmożone ekstremalne zjawiska pogodowe, jak i powodzie i susze. 

SZANSA: Miasta to centra konsumpcji, transportu oraz ludzkiego współdziałania i jako takie mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu bardziej zrównoważonej relacji człowieka z planetą. Jako jedno z największych miast w centralnej Europie, Gdańsk może mieć znaczący pozytywny wpływ na transformację w tym kierunku. Różnorodny, otwarty charakter miasta, sprawia że mogłoby ono być idealnym miejscem na realizację nowego, odważnego wyzwania: przejścia od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym.

RAPORT O GDAŃSKU: Metabolic Institute, Polish Circular Hotspot oraz INNOWO pracowali z interesariuszami w trzech miastach: Krakowie, Lublinie i Gdańsku, w ramach projektu Circular Cities Poland. Celem tej pracy było stworzenie strategii cyrkularności, które mogłby przynieść miastom długofalowe skutki na poziomie systemowym. Rezultaty tej trwającej rok pracy zostały zebrane w raporcie, który przedstawia kluczowe obserwacje i szanse dla Gdańska w powiązaniu z gospodarką o obiegu zamkniętym. Ponadto raport zawiera wizję tego jak koncepcja GOZ mogłaby zostać wdrożona, co poprate jest różnymi konkretnymi analizami. 

DOŁĄCZ DO TEGO WYDARZENIA! 

Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich trzech sektorów - prywatnego, publicznego jak i organizacji pozarządowych oraz wszystkie zainteresowane tematem osoby. Każdy bowiem ma do odegrania rolę w transformacji miast. Wydarzenie będzie szansą, by posłuchać autorów raportu dotyczącego Gdańska i dowiedzieć się od nich o kluczowych wynikach analizy jak i kluczowych konkluzjach związanych z możliwościami stojącymi przed Gdańskiem. Mamy nadzieję, że to wydarzenie zainspiruje Ciebie i Twoją organizację by już teraz aktywnie włączyć się w transformację ku cyrkularnym modelom w Gdańsku i Trójmieście, jak i w innych miastach i rejonach Polski.

Rejestracja otwarta do wtorku, 23go marca, do godz. 12:00

Program wydarzenia


  • 10 minutes

    Wirtualny pokój na zoomie otwarty - zapraszamy by dołączać, tak byśmy mogli rozpocząć punktualnie


  • 10 minutes

    Powitanie

3 more items available

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page